Αρχική / Uncategorized / Διεθνές Δερματοπαθολογικό Συμπόσιο του Βασιλικού Κολλεγίου Δερματοπαθολόγων

Διεθνές Δερματοπαθολογικό Συμπόσιο του Βασιλικού Κολλεγίου Δερματοπαθολόγων

10-11 Μαΐου 2012, Λονδίνο (ΑΓΓΛΙΑ)

Παρακολούθηση του Διεθνούς Δερματοπαθολογικού Συμποσίου του Βασιλικού Κολλεγίου Δερματοπαθολόγων.

Top