Αρχική / Uncategorized / 26-28 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα. Συνέδριο για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Νοσοκομείου “Ανδρέας Συγγρός” – Χειμερινή Ημερίδα της Ελληνικής Δεματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας

26-28 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα. Συνέδριο για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Νοσοκομείου “Ανδρέας Συγγρός” – Χειμερινή Ημερίδα της Ελληνικής Δεματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας

Top